ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/02/1956

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס-עסקים) תשט"ז-1956; חוק לתיקון תקנות שעת חירום ( יציאה לחו"ל) תשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים