ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/02/1956

המשך הדיון בשTK, VVDSRV VGMNH, CV, HACU; הצעה לסדר היום גילויי השחיתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים