ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/01/1956

הגדרה עצמית להתיישבות (הצעה לסה"י); צו בדבר פטור ימאים ואנשי צוותות-אוויר מהוראות חוק הכניסה לישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים