ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/09/1959

התייעצות בדבר תחולת סעיף 1 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1959 לפי הרשימה המצורפת בזה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים