ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/07/1959

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 4), התשי"ט-1959; סדרי הדין בעניין הגדלת הדירות במושב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים