ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/07/1959

חוק שרות המדינה (מינויים) - הוצאת סוגי עובדים מתחולת החוק, בהתאם לסעיף 4; חוק שרות מילואים (תגמולים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים