ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/07/1959

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (הוראות שונות), התשי"ז-1957; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים