ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/06/1959

סקירת שר העבודה על אופן הפעלת חוק שירות התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים