ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/04/1959

צו הביטוח הלאומי (שינוי מענק הלידה), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים