ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/03/1959

חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז 1957 - תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי; חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1958; חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון), התשי"ח 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים