ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1959

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים