ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/03/1959

המשך הדיון בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים