ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/02/1959

המשך דיון בחוק שירות המדינה; קבלת החלטה לקביעת ועדת משנה להצבעה התיקון בחוק שירות מילואים (תגמולים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים