ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/02/1959

חוק הביטוח הלאומי- צו בדבר שינוי מקסימום דמי הלידה לשבוע; חוק הגמלאות לנפגעי הספר- תקנות בדבר שכר עבודה רגיל; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט -סעיפים 32-36

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים