ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/01/1959

אושר בנוסח שבהצעת החוק; הערות נציגי הועד הפועל של הסתדרות העבדים הכללים ואיגוד עובדי המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים