ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/12/1958

דיון בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1958; הודעת שר העבודה על מצב השיכון בקשר עם העלייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים