ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/10/1958

אישור תקנות בדבר שינוי סכומי הפיצויים, לפי חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, התשי"ב - 1952; תקציב השיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים