ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/03/1958

צו בדבר שינוי שיעור מענק הלידה; תקנות בדבר הרכב מועצת המוסד לבטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים