ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/01/1958

המשך הדיון בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים