ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/01/1958

המשך הדיון בהצעת חוק מהנדסים האדריכלים תשט, ז-1956; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים