ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/11/1957

חוק המהנדסים והאדריכלים; תחולת חוק שירות המדינה (גמלאות) על המורים, ענין הטעון התייעצות עם ועדת העבודה בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות); מינוי ועדת משנה לדיון בהצעות לסדר היום שהועברו לועדה ממליאת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים