ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/11/1957

סקירת הנמהל הכללי של משרד העבודה על חלוקת התקציב הנוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים