ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/07/1957

המשך הדיון בבעיות השיכון; חוק שירות הקבע בצבא-הגנה-לישראל (גמלאות) (תיקון), התשי"ז-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים