ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/07/1957

בעיית הכשרת נשים ונערות - דיון בהצעה לסדר היום של חברת-הכנסת הקטין; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים