ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/07/1957

חוק חופשה שנתית (תיקון), התשי"ז-1957, חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים