ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/04/1957

אישור תקנות שר העבודה בדבר ביטוח אימהות; בירור עקרוני של תיקון בחוק הביטוח הלאומי (מענק למשפחות מרובות ילדים) הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת לורנץ; המשך הדיון בחוק המהנדסים והאדריכלים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים