ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/12/1956

התשלומים למגויסים (סיכום הדיון); חוק נפגעי ספר; מצב התעסוקה (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים