ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/11/1956

התשלומים למגויסים; סקירת המנהל הכללי של משרד העבודה על מצב התעסוקה בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים