ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/11/1956

חוק הגמלאות לנפגעי ספר, התשט"ז - 1956; סדר עבודתה של הוועדה; סקירה על מצב התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים