ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/07/1956

דו"ח ועדת המשנה בעניין שטטנר; חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשט"ז 1956 1. הערות נציגי הועד הפועל של ההסתדרות 2. הערות נציגי התאחדות בעלי התעשייה 3. המשך הדיון על הצעת החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים