ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/05/1956

חוק איסור אפיית לילה; חוק הסכמים קיבוציים; חוק יישוב סכסוכי עבודה; מצב התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים