ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/03/1956

המשך הדיון בשאלת התעסוקה וקרן התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים