ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/12/1955

בחירת יושב ראש קבוע של בוועדה; הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים, התשט"ז-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים