ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/05/1959

הדיון בהמלצות הוועדה הממשלתית לבחינת המצב בראש -העין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים