ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/11/1958

מכתבים שונים שהובאו לידיעת חברי הוועדה; שאילתות; תשובות מר בר סלע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים