ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/07/1958

שמיעת אינפורמציה על הסקר שערך במדיניות הסעד מפי פרופ' קליין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים