ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/06/1958

בעיית המרפאה בפרדס -חנה; דו"ח על הסיור בראש -העין; קביעת סיורי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים