ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1958

המשך הדיון בתקציב משרד הסעד; הערות משרד הסעד לגבי ראש העין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים