ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/02/1958

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים, התשי"ח- 1957 (קביעת ההסתייגויות של חברי הכנסת לחוק זה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים