ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/01/1958

חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשי"ח- 1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים