ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/12/1957

דיון בחוק לתיקון פקודת רופאי שיניים, התשי"ח-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים