ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/11/1957

סקירה על מצב החינוך של ילדים מפגרים; פירוט התקציב הנוסף של משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים