ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/11/1957

המשך הדיון בבעיית הרופאים בספר ובאזורי פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים