ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/10/1957

העמדת הבעיות לסדר יומה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים