ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/07/1957

המשך הדיון בהצעת חוק מטעם חברי הכנסת לתיקון פקודת רופאי השיניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים