ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/03/1957

המשך מתן התשובות לשאלות שהוצגו בפני משרד הסעד; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים