ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/03/1957

סקירה על מלב"ן, מוסדותיו ופעולותיו; תשובות משרד הסעד לשאלות שהוצגו בפניו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים