ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/01/1957

קבלת ראשית אינפורמציה על תקציב משרד הבריאות; שמיעת אינפורמציה על תרכיב "מאלק"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים