ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/12/1956

הצעות חברי הוועדה בעניין העברת כספים מסעיף לסעיף בתוך תקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים