ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/09/1956

הבראת ילדים; קבלת המשלחת של האנשים הגרים ע"י המוסד רעננה; שאלות בענייני תקציב משרד הסעד והקצבות לנתמכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים